Máme novú webovú stránku klubu. Registrácie do kurzov robte cez túto novú stránku









Ak si chcete pozrie staré články do roku 2014, pokračujte na starú stránku.